Title

Talengebruik op sociale media

Bij het talengebruik op sociale media wordt gekeken naar sms’jes, berichten via WhatsApp en soortgelijke diensten als Signal en Telegram, en boodschappen op Facebook en Twitter.

In Nederland, Vlaanderen en Suriname blijft het Nederlands in 2020 duidelijk de meest gebruikte taal op sociale media. In vergelijking met 2018 is in Suriname het gebruik van altijd Nederlands nog wat toegenomen (naar 67,2%), terwijl het in Nederland (naar 50,4%) en Vlaanderen (naar 49,6%) is afgenomen, ook ten opzichte van 2016. In Nederland en Vlaanderen zijn er vooral andere talen en combinaties bijgekomen die uitdrukking geven aan een ruimere talige diversiteit. Het gebruik van Engels naast Nederlands is in beide gebieden stabiel gebleven (resp. 25,2% en 22,8%), terwijl het in Suriname lichtjes is afgenomen (naar 15,4%), net als het gebruik van altijd Engels (naar 1,2%). In Vlaanderen zijn de combinaties van Frans met Nederlands en Frans met Nederlands en Engels, die in 2018 voor het eerst werden gemeld, in 2020 verdubbeld (naar 7,5% resp. 5,9%).

In Friesland wordt op sociale media vooral voor zowel Nederlands als Fries gekozen (47,3%) en minder voor altijd Nederlands (30,1%) of altijd Fries (3,6%). De combinatie van Nederlands en Engels is lichtjes afgenomen (naar 5,8%), die van Nederlands, Fries en Engels lichtjes toegenomen (naar 4,4%) en hieraan wordt in 2020 voor het eerst ook Duits toegevoegd (1,3%). De Nederlandstalige Brusselaars gebruiken op sociale media vaker de combinaties van Nederlands en Engels (20,4%) en van Nederlands en Frans (19,7%) dan altijd Nederlands (16,9%) en bijna even vaak de combinatie van Nederlands, Engels en Frans (14,4%). Hiernaast rapporteren ze in 2020 voor het eerst ook het gebruik van altijd Frans (6,1%), altijd Engels (2,7%) en altijd Frans en Engels (2,0%) en combinaties van Nederlands, Frans en Engels met nog een andere taal, zoals Spaans (3,6%) en Duits (2,1%).

> Download bovenstaande infographic en druk deze af.

In Nederland en Vlaanderen blijft het gebruik van altijd Engels op sociale media in het algemeen buiten beeld met percentages onder 1,0%, maar op Twitter komt het wel naar boven (resp. 3,6% en 5,5%) en ook bij de niet-moedertaalsprekers voor alle sociale media samen (resp. 3,2% en 2,9%). In het algemeen wordt op sociale media minder dialect en tussentaal gebruikt dan in het sociaal verkeer, in Vlaanderen (7,7%) en Friesland (7,4%) nog iets meer dan in Brussel (5,3%) en Nederland (2,8%). Op Twitter wordt het minst dialect en tussentaal gebruikt (resp. 1,4%, 0,7%, 0,3% en 0,7%).

In Vlaanderen en Brussel wordt op alle sociale media meer tussentaal dan dialect gerapporteerd, met uitzondering dan van Facebook in Vlaanderen. In Nederland worden de erkende regionale talen Limburgs en Nedersaksisch op sociale media eveneens minder gebruikt (resp. 15,4% en 6,9%) dan in het sociaal verkeer, maar wel weer meer dan de Nederlandse dialecten (2,8%), zij het op Twitter slechts heel beperkt (beide 1,9% versus 0,7%). Het Fries wordt op sociale media veel meer gebruikt (52,3%) dan het Limburgs en Nedersaksisch en ook aanzienlijk vaker op Twitter (58,2%).