Title

Talengebruik in het hoger onderwijs

Bij het talengebruik in het hoger onderwijs wordt gekeken naar hogescholen en het hoger beroepsonderwijs (hbo) enerzijds en universiteiten anderzijds. Omdat het aantal deelnemers dat hierover uit eigen ervaring kon rapporteren in zowel Friesland als Brussel te gering was en de steekproef voor deze gebieden hierdoor dan ook te weinig representatief werd, worden hieronder enkel de resultaten voor Nederland, Vlaanderen en Suriname meegegeven.

Aan hogescholen wordt in Vlaanderen het meest altijd Nederlands gebruikt (75,1% versus 70,3% in Suriname en 68,1% in Nederland) en het minst zowel Engels als Nederlands (16,6% versus 19,1% in Suriname en 20,1% in Nederland). Aan universiteiten wordt in Suriname het meest altijd Nederlands gebruikt (64,3% versus 43,5% in Vlaanderen en 28,1% in Nederland) en het minst zowel Engels als Nederlands (26,4% versus 37,8% in Vlaanderen en 48,5% in Nederland). In het Nederlandse hoger onderwijs wordt zowel het minst altijd Nederlands als het meest ook Engels gebruikt.

In Nederland en Vlaanderen wordt aan zowel hogescholen als universiteiten ook altijd Engels gerapporteerd, meer aan de Nederlandse universiteiten (14,3%) en hogescholen (3,6%) dan aan de Vlaamse (5,3% resp. 2,0%). Hiernaast wordt in Vlaanderen aan zowel hogescholen als universiteiten ook het gebruik van altijd Frans gemeld, zij het beperkt (2,0% resp. 1,9%) en waarschijnlijk volledig toe te schrijven aan studeren aan Franstalige onderwijsinstellingen binnen België. In Suriname kiest men in het hele hoger onderwijs nooit uitsluitend voor een andere taal dan Nederlands.

> Download bovenstaande infographic en druk deze af.

Terwijl in Nederland het gebruik van instructietalen voor niet-taalvakken aan universiteiten in 2020 vrij stabiel is gebleven tegenover 2018, met 53,1% voor zowel Nederlands als Engels, 23,1% voor altijd Nederlands en 18,4% voor altijd Engels, is in Vlaanderen het gebruik van zowel Nederlands als Engels toegenomen naar 47,9%, dat van altijd Nederlands afgenomen naar 34,1% en dat van altijd Engels meer dan verdubbeld naar 6,9%. Terwijl de opmars van het Engels in Nederland mogelijk tot stilstand komt, blijft deze zich in Vlaanderen langzaam maar zeker doorzetten.

Uit de verzameling van flankerende gegevens in 2021 blijkt dat er zich aan de Universiteit Utrecht in Nederland, de Universiteit Antwerpen in Vlaanderen en de Anton de Kom Universiteit van Suriname in Paramaribo weinig wijzigingen hebben voorgedaan in vergelijking met 2019. In Utrecht worden volgens de studiegidsen voor geschiedenis en wiskunde nog steeds meer opleidingen en vakken (enkel) in het Engels aangeboden dan in Antwerpen en Paramaribo, al bevatten de Nederlandstalige opleidingen daar voor studenten ook Engelstalige vakken en keuzemogelijkheden.