Title

Hoe een komma onbetaalbaar blijkt

Who gives a fuck about an Oxford Comma

“Who gives a fuck about an Oxford comma?” Weinigen. Al had een Amerikaans zuivelbedrijf dat beter wel gedaan. Het gebrek aan Oxfordkomma zorgt ervoor dat het wellicht 10 miljoen euro aan overuren moet uitbetalen.

Eerst even uitklaren wat een Oxfordkomma is. Neem de zin: “Ik ben zot van mijn vrienden, Benedict Cumberbatch en John Irving.” Of je bent een lucky bastard met een geweldige acteur en schrijver in de vriendenkring, óf de werkelijkheid is minder prozaïsch en dan hou je gewoon van een acteur, een schrijver en van je vrienden. Een mogelijk misverstand help je de wereld uit met een extra komma voor het laatste item in de opsomming: “Ik ben zot van mijn vrienden, Benedict Cumberbatch, en Johan Irving. Precies: die extra komma voor een ‘en’ of ‘of’ (of voor ‘of’ en ‘en’) in een opsomming heet een seriële komma of Oxfordkomma.

En precies die komma zou nu een belangrijk verschil maken voor het Amerikaanse zuivelbedrijf. De Amerikaanse wet schrijft voor dat werknemers overuren betaald krijgen, op enkele uitzonderingen na: “[...] overuren zijn niet van toepassing op het verpakken voor verzending of verdeling van [...] producten.” Wordt bedoeld: je krijgt geen overuren betaald als je producten verpakt voor verzending en ook niet als je producten verdeelt. Wordt gelezen door de vrachtwagenchauffeurs: je krijgt geen overuren betaald als je producten verpakt voor verzending en ook niet als je producten verpakt voor verdeling. Met andere woorden: de verdeling zelf is géén uitzondering. En dus krijg je wel overuren uitbetaald als je producten verdeelt!

Een Oxfordkomma (“[...] overuren zijn niet van toepassing op het verpakken voor verzending,of distributie van [...] producten”) had de boel uitgeklaard, zo oordeelde de rechter. Of de chauffeurs ook in hoger beroep hun gelijk thuishalen, valt nog af te wachten.

(De uitleg over de Oxfordkomma komt uit een column van taaldoctor Fieke Van der Gucht die eerder hier verscheen.)