Title

Atlas van de Nederlandse spreek- en standaardtaal

Cello

Miet Ooms is freelance vertaler en taaldocent. Ze doet ook kleine onderzoeken naar variatie in de Nederlandse standaardtaal en informele spreektaal. Dat brengt ze in beeld in een atlas. De kaarten in de atlas tonen het huidige dagelijkse taalgebruik van mensen. Dat kan dialect zijn – als er in bepaalde regio’s vaak dialect wordt gesproken – maar ook ruimer regionaal taalgebruik of standaardtaal. Alles is mogelijk, zolang het een weerslag is van het huidige levende, meestal gesproken en soms geschreven Nederlands. De kaarten zijn gebaseerd op de antwoorden op de online vragenlijsten die Ooms enkele keren per jaar verstuurt naar een vaste respondentengroep. Om die kaarten zo compleet mogelijk te krijgen, zijn er bijgevolg veel respondenten nodig uit het hele taalgebied.

Wil je graag een bijdrage leveren aan deze atlas? Dat kan. Door het opzet van de atlas zijn de criteria om deel te nemen immers heel ruim: iedereen die in het dagelijkse leven Nederlands spreekt, komt in aanmerking. Je hoeft geen geboren dialectspreker of getrainde standaardtaalkenner te zijn. Dat mag uiteraard wel, en dat kun je dan ook zo aangeven. Maar noodzakelijk is het niet. Iedere Nederlandstalige (ook als het je tweede, derde, … taal is) die een online enquête kan invullen, is een potentiële respondent. En wat als je naast standaardtaal, tussentaal, Poldernederlands… ook dialect spreekt? Wel, dan geef je op elke vraag meer dan één antwoord, en geef je aan over welke taalvariant het gaat. Hoe meer gegevens, hoe beter.

Op de kaarten komen de frequentste antwoorden terecht, zodat je meteen een mooi overzicht krijgt  van de huidige variatie in het dagelijkse Nederlands. In de beschrijvingen bij de kaarten komen ook de minder frequente antwoorden aan bod. Aan de hand van de persoonlijke gegevens die mee worden opgevraagd, is nadien ook sociolinguïstisch en tot op zekere hoogte diachroon onderzoek mogelijk.

Wil je eens proberen? De nieuwste vragenlijst vind je hier.

Wil je je opgeven als vaste respondent en zo niet enkel de vragenlijsten zelf, maar ook de resultaten (artikels, kaarten) als eerste in je mailbox krijgen? Schrijf je dan hier in.

 

Meer info vind je op www.taalverhalen.be